Skip links

เห็นอนาคตทั้งปีแค่มีงบกระแสเงินสด

เห็นอนาคตทั้งปีแค่มีงบกระแสเงินสด

วันก่อนเราชวนวางแผนการเงินประจำปี 2566 กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาทบทวนเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรารอดทางการเงินในปีนี้ได้นั่นก็คือ “งบกระแสเงินสด” ครับ

ตารางหน้าตาเฉิ่มๆ เชยๆ แบบนี้แหละครับที่ทำให้ใครหลายต่อหลายคนผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินส่วนตัวหรือครอบครัวมาแล้ว เพราะเป็นการใส่รายรับ-รายจ่ายทั้งหมดเข้าไป ไม่ใช่แค่รายเดือนอย่างที่หลายคนเคยทำ แต่เป็นรายปี เพื่อให้เห็นว่าที่จริงแล้วเรามีรายรับสุทธิในปีนั้นๆ เท่าไหร่ และมีรายจ่ายสุทธิในปีนั้นๆ เท่าไหร่ อะไรมากกว่ากัน ถ้ารายจ่ายมากกว่าก็แสดงว่าปีนั้นๆ งานเข้าต้องมีหนี้แหงแก๋ แต่ถ้ารายรับมากกว่าก็แสดงว่าปีนั้นรอดตัวไปได้ 

แถมยังทำให้เห็นด้วยว่า ที่ว่าตลอดทั้งปีรับสุทธิมากกว่าจ่ายสุทธินั้น มันเป็นเช่นนั้นทุกเดือนหรือไม่ หรือมีบางเดือนที่จ่ายสุทธิมากกว่า แล้วมันเป็นเช่นนั้นกี่เดือน และเดือนที่ว่านั้นเราจะไปดึงเงินจากไหนมาจ่าย

การทำงบกระแสเงินสด จะช่วยเตือนเราว่า ในเดือนที่มีเหลือก็ให้เก็บสำรองเอาไว้ เพราะจะมีบางเดือนที่กระแสเงินสดติดลบ เราจะได้ดึงเงินจากส่วนสำรองมาจ่ายได้ ไม่ต้องเดือนร้อนไปหายืมจากใคร

ทั้งนี้งบกระแสเงินสดแม้เป็นการประมาณการ แต่ความแม่นยำ 95% เป็นอย่างน้อย ที่เผื่อไว้ 5% คืออาจมีรายรับ-รายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น รวมถึงการที่เราเองเสียวินัยทางการเงินใช้จ่ายไม่ตรงตามแผน ผลที่ได้ก็ย่อมต่างไปครับ

สำหรับเรื่องนี้สามารถย้อนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://www.facebook.com/amanahsaving/photos/a.480704198698640/4702520053183679

ขอให้ทุกท่านมีริซกีที่หะลาล ดีงามและมีความจำเริญ ขอให้เรามีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้อย่างชาญฉลาดและมีวินัย เพราะทุกบาทที่หามาได้และจ่ายออกไปล้วนต้องถูกสอบสวน

#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment