สมาชิกและสิทธิประโยชน์

AMNLOGO

การสมัครสมาชิกสหกรณ์

 • ซื้อหุ้นแรกเข้าขั้นต่ำ 50 หุ้นๆ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • การซื้อหุ้นครั้งต่อๆ ไป มีทางเลือกดังนี้
  • รายปี: หุ้นรายปีขั้นต่ำ ปีละ 120 หุ้น (ปีแรก 1,650 บาท ปีต่อไป 1,200 บาท) และสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมระหว่างปีได้ตามอัธยาศัย โดยไม่ต่ำกว่าครั้งละ 10 หุ้น หรือ  100 บาท
  • รายเดือน: หุ้นสะสมรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 10 หุ้น (เป็นเงิน 100 บาท) โดยจำเป็นต้องซื้อหุ้นทุกเดือน

สิทธิประโยชน์

 • สมาชิกจะได้รับสิทธิการใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เช้น ก็อรดุลฮะซัน (เงินยืม), มุรอบาฮะฮฺ (การขายสินค้าเงินผ่อน), มุรอบาฮะฮฺ พิเศษ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้า)
 • สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (เงินปันผล) ตามผลกำไรของสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกจะได้รับ 60% สหกรณ์ 40%
 • ได้ผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺ อินชาอัลลอฮฺ เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะนำเงินหุ้นและเงินฝากของท่านไปช่วยเหลือพี่น้องที่มีความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเงินยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย

 ท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า

“แท้จริงเงินให้ยืมนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของการบริจาค”

บันทึกโดยอิมามอะหมัด เชคอัลบานีย์กล่าวว่าศอเฮียะฮฺ 

 

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

 1. กรอกแบบฟอร์มที่สำนักงาน หรือศูนย์บริการ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ “หน้ากรอกแบบฟอรม”
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่สำนักงานหรือศูนย์บริการ โดยชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ 50 หุ้น (เป็นเงิน 500 บาท) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท หรือ ส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาสลิปโอนเงินทางไปรษณีย์
 3. ฝากค่าหุ้นสะสมรายปีหรือรายเดือนที่สำนักงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี “สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด”

logo_islamic_bankธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาถนนรามคำแหง 87
บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 109-6-00014-8

KTB_FCธนาคารกรุงไทย
สาขาราชเทวี
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-6-05906-1

 

kbanklogoธนาคารกสิกรไทย
สาขากิ่งเพชร
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 023-1-07152-0