สมาชิกและสิทธิประโยชน์

 

 

 

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด

เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ

Amanah Islamic Cooperative Limited

جمعية الأمانة التكافلية

 

ทะเบียนเลขที่ 102 000 122 5531

ก่อตั้งโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

 

และอัลลอฮนั้นทรงอนุมัติการค้าขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย”

(อัลกุรอาน 2 : 275)

 

 

 

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮฺอิสลม เคียงคู่สังคมด้วยระบอบเศรษฐกิจอิสลม  โดยบุคลกรที่มีอมนะฮฺ

 

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามและห่างไกลจากดอกเบี้ย
  2. 2. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการอิสลาม
  3. 3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม
  4. 4. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนา

สิทธิประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับในการเป็นสมาชิก

1.ได้ผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮ (ซ.บ.) อินชาอัลลอฮฺ

เนื่องจากสหกรณ์จะนำเงินหุ้นและเงินฝากต่างๆ ของท่านไปเป็นเงินยืม แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนโดยไม่คิดกำไร หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ (ก็อรดุลฮะซัน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกที่เดือดร้อน ตามประเภทที่สหกรณ์ ซึ่งการให้เงินยืมช่วยเหลือพี่น้องร่วมศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและมีผลบุญและการตอบแตนแทนที่ดีจากอัลลอฮฺ ซ.บ. ท่านนบีได้กล่าวว่า

(إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة)
                                                                                                      

“เเท้จริงเงินให้ยืมนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของการบริจาค”
บันทึกโดยอิมามอะหมัด เชคอัลอัลบานีกล่าวว่าเศาะเฮียะหฺ

นอกจากนี้การที่ทรัพย์สินของท่านมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนั้น ยังเป็นการน้อมรับพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงตรัสว่า

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ … (2) سورة المائدة

“และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรง และอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรู….”

ซูเราะห์อัลมาอิดะหฺ อายะที่ 2

ได้ผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮ  อินชาอัลลอฮฺ  เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะนำเงินหุ้นและเงินฝากของท่านไปช่วยเหลือพี่น้องที่มีความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเงินยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย  ท่านนบีมุฮัมหมัด ซ.ล.   ได้กล่าวว่า

2.ได้รับสิทธิในการใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้แก่

2.1 สิทธิในการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระกับทางสหกรณ์ (มุรอบาฮะฮฺ)

2.2 สิทธิในการใช้สินเชื่อต่าง ๆ

2.3 สิทธิในการใช้บริการเงินยืมปลอดดอกเบี้ย (ก็อรดุลฮะซัน)

2.4 สิทธิในการฝากเงินประเภทต่าง ๆ กับสหกรณ์

3.ได้รับเงินปันผลหุ้น

สหกรณ์จะทำการปันผลกำไร(หรือขาดทุน) ต่อทุกหุ้นของสมาชิกทุกสิ้นปีดำเนินงานตามสัดส่วนของหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชีหลังจากได้รับการรับรองงบเรียบร้อยแล้ว

4.ได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินเพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะหฺ)

สหกรณ์จะนำเงินฝากประเภทนี้ไปดำเนินธุรกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อให้เกิดผลกำไรแก่สมาชิกตามสัดส่วนที่กำหนด