Skip links

ยินดีต้อนรับ

10 ปีกว่า
ก่อตั้งมา 10 ปีกว่า (ตั้งแต่ ต.ค. 2553)
3,000+
จำนวนสมาชิก
5,000+
จำนวนธุรกรรม

ฮัจย์และอุมเราะห์กับเรา

บริการของเรา

หุ้นสมาชิก

ร่วมเป็นเจ้าของสหกรณ์ และรับสิทธิ์ใช้บริการต่างๆ มากมาย

เงินฝาก

หลากหลายรูปแบบในการฝาก ทั้งแบบรักษาทรัพย์ ร่วมลงทุน และรับผลตอบแทนที่ฮาลาล

สินเชื่อ

ร่วมเติบโตและต่อยอดไปด้วยกันกับสินเชื่อประเภทต่างๆ แบบไร้ดอกเบี้ย

บริการอื่น ๆ

ครอบคลุมวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ กับบริการข้าวสารฟิฏเราะฮฺ, กุรบาน, ฮัจญฺ&อุมเราะฮฺ ฯลฯ

รีวิวจากผู้ฝากจริง

"ห่างไกลดอกเบี้ย มีเงินยืมแบบช่วยเหลือ โดยไม่มีผลประโยชน์เพิ่ม"
ผู้ใช้บริการ
"ที่ฝากสหกรณ์ (อมานะฮฺ) เพราะอยากให้เงินที่ได้มาด้วยความยากลำบาก เป็นประโยชน์กับผู้อื่น"
ซัลมา
ยี่ห้อหนูดี้