บริการของเรา

ธุรกรรมทางการเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
บริการเงินฝาก
(มุชารอกะฮฺ
และวาดีอะฮฺ)
บริการเงินฝากเพื่อการลงทุน
(มุฎอรอบะฮฺ)
บริการด้านสินเชื่อ
(มุรอบาฮะฮฺ)
บริการพิเศษอื่นๆ
กิจกรรมของเรา
ประมวลภาพกิจกรรมของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
อ่านต่อ
ขายอาคารพาณิชย์ ของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด
ผลตอบเเทนมุฎอรอบะฮฺทั่วไป ธ.ค. 59
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน
มุฎอรอบะฮฺ | รับกำไรจากเงินฝากเพื่อการลงทุน
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
ตารางวงเงินการออมโครงการเงินสะสมกุรบาน ใบสมัครโครงการเงินสะสมเพื่อกุรบาน   สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด...
อ่านต่อ
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺทุกท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20...
อ่านต่อ
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
กุรบ่าน... ทำได้หลายครั้งในชีวิต มาร่วมทำกุรบ่านกับเราสิครับ กุรบ่านแพะ ตัวละ...
อ่านต่อ

หน้าแรก