บริการของเรา

ธุรกรรมทางการเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
บริการเงินฝาก
(มุชารอกะฮฺและวาดีอะฮฺ)
บริการเงินฝากเพื่อการลงทุน
(มุฎอรอบะฮฺ)
บริการด้านสินเชื่อ
(มุรอบาฮะฮฺ)
บริการพิเศษอื่นๆ

โครงการของสหกรณ์ฯ

โครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ดำเนินการ
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
ตารางวงเงินการออมโครงการเงินสะสมกุรบาน ใบสมัครโครงการเงินสะสมเพื่อกุรบาน   สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ...
อ่านต่อ
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
กุรบ่าน... ทำได้หลายครั้งในชีวิต มาร่วมทำกุรบ่านกับเราสิครับ กุรบ่านแพะ...
อ่านต่อ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
  รายละเอียดโครงการเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี...
อ่านต่อ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
สหกรณ์อิสลามอมานะฮ์ จำกัด เปิดจำหน่ายข้าวสาร ฟิฏเราะฮ์...
อ่านต่อ
ผลตอบเเทนมุฎอรอบะฮฺทั่วไป ธ.ค. 59
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
ตารางวงเงินการออมโครงการเงินสะสมกุรบาน ใบสมัครโครงการเงินสะสมเพื่อกุรบาน   สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด...
อ่านต่อ
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺทุกท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20...
อ่านต่อ
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
กุรบ่าน... ทำได้หลายครั้งในชีวิต มาร่วมทำกุรบ่านกับเราสิครับ กุรบ่านแพะ ตัวละ...
อ่านต่อ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
  รายละเอียดโครงการเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัล-ฟัตฮฺ...
อ่านต่อ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
สหกรณ์อิสลามอมานะฮ์ จำกัด เปิดจำหน่ายข้าวสาร ฟิฏเราะฮ์ ฟิดยะฮ์...
อ่านต่อ
รับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย
รับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดดังภาพ และในใบโครงการด้านล่างครับ เอกสารรายละเอียดโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย...
อ่านต่อ

หน้าแรก