Skip links

บะเราะกะฮ์ในทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหา

บะเราะกะฮ์ (ความจำเริญ) ในทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหา

อับดุรเราะห์มาน อิบนุ เอาฟ์ เป็นเศาะหาบะฮ์ที่มีความร่ำรวยมาก ก่อนเสียชีวิตท่านได้สั่งเสียไว้ให้แบ่งเงินแก่ผู้ร่วมสงครามบัดร์ที่ยังมีชีวิตทุกคนคนละ 400 ดีนาร (มูลค่าปัจจุบัน 3.66 ล้านบาท) ซึ่งมีชาวบัดร์จำนวน 100 คนที่ได้รับส่วนแบ่งนี้และหนึ่งในนั้นคือ อุษมาน อิบนุ อัฟฟาน

แม้อุษมานจะเป็นหนึ่งในผู้มีฐานะร่ำรวยอันดับต้นๆ ในมะดีนะฮ์แต่ท่านก็เลือกรับเงินก้อนนี้ด้วย ผู้รู้บางท่านกล่าวว่าไม่ใช่เพราะท่านตระหนี่ไม่รู้จักพอ แต่เพราะทรัพย์สินของอับดุรเราะห์มานนั้นบริสุทธิ์ อัลลอฮ์ให้ความจำเริญ (บะเราะกะฮ์) ในมัน เป็นทรัพย์ที่ไม่คลุมเครือว่าหะลาลหรือหะรอม เพราะสามารถยืนยันได้ 100% ว่าหะลาล

ฉะนั้นเมื่อเห็นคนที่พอมีพอกินแต่ยังรับการแบ่งปันจากผู้อื่นก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาว่าเป็นคนละโมบโลภมาก เพราะเขาอาจจะมองเรื่องความจำเริญเป็นสำคัญเหมือนท่านอุษมานก็ได้

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment