แบบฟอร์มสมัครสมาชิก/เปิดบัญชี

ผู้สนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบและเซ็นต์ชื่อกำกับ และส่งเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์หรือศูนย์บริการต่างๆ สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ โทร 02-731-7725

  1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์และคำขอเปิดบัญชีหุ้นสมาชิก (มุชารอกะฮฺ)
  2. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮฺ)
  3. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ)
  4. ใบถอนเงิน ด้านหน้า และ ด้านหลัง
  5. แบบฟอร์มใช้บริการเงินยืมฉุกเฉิน (ก็อรดุลหะซัน) และ รายการเอกสารประกอบ
  6. แบบฟอร์มใช้บริการสินเชื่อซื้อสินค้าเงินผ่อน (มุรอบาฮะฮฺ) และ รายการเอกสารประกอบ
  7. แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อฮัจญ์และอุมเราะฮฺ
  8. ใบคำร้อง
  9. แบบฟอร์มออกจากการเป็นสมาชิก