ช่องทางฝาก/ชำระเงิน

ชื่อบัญชี “สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด”

[one_third]

logo_islamic_bankธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาถนนรามคำแหง 87
บัญชีเดินสะพัด
เลขที่ 109-6-00014-8
[/one_third]

[one_third]

KTB_FCธนาคารกรุงไทย
สาขาราชเทวี
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 030-6-05906-1

[/one_third]

[one_third]

kbanklogoธนาคารกสิกรไทย
สาขากิ่งเพชร
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 023-1-07152-0

[/one_third]