Skip links

รายได้หะรอม 3 ประการนี้จะทำให้เราถูกสาปแช่ง

การสาปแช่งกันถือเป็นเรื่องร้ายแรง ผลของมันนั้นไม่ต่างอะไรต่างการฆ่าฟันกัน ดังหะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “การสาปแช่งผู้ศรัทธาประหนึ่งเป็นการฆ่าเขา” (บันทึกโดยอัลบุคอรี) 

.

ผู้รู้อิสลามได้นิยามของการสาปแช่ง (ละอ์นะฮ์) คือการดุอาอ์ให้บุคคลนั้นถูกทำให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ อันหมายความว่าชีวิตของคนนั้นต้องประสบกับหายนะอย่างแน่นอน เช่นนั้นการสาปแช่งกันจึงเป็นสิ่งที่ถูกห้ามตามหลักการศาสนา ทว่าอัลลอฮ์และเราะสูลของพระองค์นั้นมีสิทธิในการสาปแช่งบุคคลบางจำพวกที่กระทำบาปใหญ่บางประการ

.

การที่พระเจ้าผู้ทรงเมตตายิ่งและนบีผู้ถูกส่งมาเป็นความเมตตาแก่สากลโลกจะขับใครสักคนจากพระเมตตาของอัลลอฮ์นั้นก็เป็นเพราะพวกเขาได้กระทำบาปใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงและกว้างขวางในสังคมนั่นเอง

.

วันนี้เราจะพูดถึงคน 3 จำพวกที่ถูกสาปแช่งเพราะยุ่งเกี่ยวกับการแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยหนทางที่ไม่หะลาล นั่นคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมา (อัลค็อมร์)

.

1️⃣ ในการบันทึกของอบูดาวูด และอัตติรมิซี จากท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อัมร์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่งผู้ให้สินบนและผู้รับมัน

.

กี่มากน้อยแล้วที่สังคมตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและประเทศต้องประสบความความเสียหายนานับประการอันมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องนี้ #สินบน ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะถูกสาปแช่ง

.

2️⃣ ในการบันทึกของอิมามมุสลิม จากท่านญาบิร บิน อับดิลลาฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่ให้ดอกเบี้ย ผู้ที่บันทึกสัญญาดอกเบี้ย และพยานทั้งสองคนในสัญญาดอกเบี้ย โดยท่านนบีได้กล่าวปิดท้ายหะดีษว่า พวกเขานั้นบาปเท่ากันทั้งหมด

.

บางคนอาจเข้าใจผิดว่าเฉพาะคนที่กินดอกเบี้ยเท่านั้นที่บาป หรืออาจเข้าใจว่าทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นไม่ได้ต่างกัน แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถูกต้องตามที่หะดีษระบุว่ายังมีผู้จดบันทึกสัญญาดอกเบี้ยและพยานยืนยันอีก 2 คนที่ต้องรับบาปและการถูกสาปแช่งไปพร้อมๆ กันเนื่องจากทุกคนล้วนสนับสนุนให้เกิดการอธรรมขึ้นในสังคม และอัลลอฮ์นั้นไม่รักการอธรรมที่เรียกว่า #ดอกเบี้ย จนถึงขั้นพระองค์และเราะสูลของพระองค์ได้ประกาศสงครามกับมันไว้ในอัลกุรอาน

.

3️⃣ ในการบันทึกของอัตติรมิซี อิบนุมาญะฮ์และคนอื่นๆ จากท่านอนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านนบีได้สาปแช่ง 10 คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมา คือ คนที่ผลิตมัน คนที่รับมันเป็นผลผลิต คนที่บริโภคมัน คนที่ถือมันไปส่ง คนที่รับมันต่อ คนที่รินมัน คนที่ขายมัน คนที่กินเงินจากราคาของมัน คนที่ซื้อมัน และคนที่จะซื้อมันต่ออีกที

.

#สิ่งมึนเมา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำลายชีวิต สติปัญญา ศักดิ์ศรี ทรัพย์สินและศาสนา อันเป็นรากฐานและเป้าหมายแห่งชะรีอะฮ์อิสลาม คนที่เกี่ยวข้องกับมันด้วยทางหนึ่งทางใดจึงล้วนถูกสาปแช่ง ซึ่งรายงานที่เกี่ยวกับอัลค็อมร์นั้นมีหลายสำนวน บ้างระบุว่าเป็นการสาปแช่งจากนบี บ้างระบุว่าเป็นการสาปแช่งจากอัลลอฮ์โดยตรง

.

ลองตรองดูเถิดว่าชีวิตที่ถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์และเราะสูลนั้นจะหาความดีและความจำเริญได้จากไหนอีก แล้วมันคุ้มกันแล้วหรือที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนั้น ?

.

ขออัลลอฮ์คุ้มครองเราจากสภาพที่ถูกสาปแช่งเช่นนี้ และขอให้เราได้ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยยังชีพที่หะลาลด้วยเถิด อามีน

Leave a comment