Skip links

ใช้จ่ายให้ถูกวิธี แล้วริซกีจะเพิ่มพูน

ใช้จ่ายให้ถูกวิธี แล้วริซกีจะเพิ่มพูน

ระหว่างการเก็บสะสมไว้กับการใช้จ่าย อะไรน่าจะทำให้เรามีทรัพย์สินเพิ่มครับ? 

ถ้าคิดตามหลักคณิตศาสตร์แล้วการสะสมน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับ? 

ทว่าในมุมมองของศาสนานั้นการใช้จ่ายกลับทำให้เราได้รับการเพิ่มพูนอย่างดีงาม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ครับ

อัลลอฮ์ ตะอาลา กล่าวในอัลกุรอานว่า

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ‎﴿٣٩﴾

ความว่า “จงกล่าวเถิด แท้จริงพระเจ้าของฉันจะให้ปัจจัยยังชีพอย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และให้คับแคบแก่เขา และสิ่งที่พวกเจ้าใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์พระองค์จะทดแทนมันให้ และพระองค์นั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพ” (ซูเราะฮ์สะบะฮ์ อายะฮ์ที่ 39)

อิบนุกะษีรกล่าวไว้ในตัฟสีรของท่านถึงอายะฮ์นี้ว่า “หมายถึง ไม่ว่าท่านจะใช้จ่ายไปมากเท่าไรกับสิ่งที่พระองค์ทำให้เป็นวาญิบเหนือท่าน (เช่น เลี้ยงดูครอบครัว (นะฟะเกาะฮ์), ชะกาต และสิ่งวาญิบอื่นๆ) และสิ่งที่ท่านทำด้วยความสมัครใจ (เช่น เศาะดะเกาะฮ์) อัลลอฮ์ก็จะทดแทนมันในโลกนี้ด้วยการทดแทนที่มากกว่า และในอาคิเราะฮ์ด้วยรางวัลต่างๆ ดังที่มีอธิบายไว้ในสุนนนะฮ์”

ถามว่าการทดแทนของพระองค์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นจะมากกว่าและดีกว่าขนาดไหนก็ลองพิจารณาช่วงท้ายของอายะฮ์ข้างต้นที่ว่า “และพระองค์นั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพ” 

ลองดูตัวอย่างในเรื่องนี้จากหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เล่าให้ฟังว่า “ขณะที่ชายคนหนึ่งอยู่ในแผ่นดินโล่ง เขาได้ยินเสียงจากเมฆที่อยู่เหนือเขาพูดว่า ‘รดน้ำให้สวนของนายคนนี้ (เอ่ยชื่อ)’ แล้วเมฆนั้นก็หายไป 

จากนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาบนพื้นที่ราบที่เป็นหินแห่งหนึ่ง แล้วน้ำก็ไหลรวมไปอยู่ในซอกหินขนาดใหญ่ ชายคนนี้จึงตามไปยังแหล่งน้ำนั้นแล้วก็ได้พบชายคนหนึ่งยืนอยู่ในสวนของเขา กำลังใช้เครื่อมือต่างๆ จัดการน้ำให้ไปยังทิศทางต่างๆ ในสวนของเขา 

เขากล่าวกับชายคนนั้นว่า ‘โอ้บ่าวของอัลลอฮ์! ท่านชื่ออะไรหรือ?’ ชายคนนั้นตอบว่า ‘ฉันชื่อ…’ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่เขาได้ยินก้อนเมฆกล่าวถึง

แล้วชายคนนั้นก็ถามเขาว่า ‘โอ้บ่าวของอัลลอฮ์ ทำไมท่านจึงถามชื่อฉัน?’ เขาตอบว่า ‘ฉันได้ยินเสียงจากก้อนเมฆกลุ่มเดียวกับที่นำน้ำฝนนี้ลงมากล่าวว่า ‘รดน้ำให้สวนของนาย…’  ท่านตีความเรื่องนี้ว่าอย่างไรเล่า?’

ชายคนนั้นจึงตอบว่า ‘หากท่านบอกเช่นนี้ (หากสิ่งที่ท่านเล่าเกิดขึ้นจริง) เช่นนั้น (เหตุผลของเรื่องนี้คือ) เมื่อพืชผลงอกออกมาจากสวนแห่งนี้ ฉันให้หนึ่งส่วนสามของมันเป็นเศาะดะเกาะฮ์ แล้วฉันกินใช้กับครอบครัวอีกหนึ่งในสาม แล้วฉันก็คืนอีกหนึ่งส่วนสาม (เพื่อเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตต่อไป)’” 

และในอีกรายงานหนึ่ง มีรายงานว่าเขาพูดว่า… “และฉันให้หนึ่งในสามส่วนแก่คนยากไร้ ผู้เอ่ยขอ และนักเดินทาง” 

นี่คือตัวอย่างของการทดแทนที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ฝนที่ถูกส่งไปเป็นแหล่งน้ำโดยตรงให้กับสวนของเขาเพื่อให้เขาสามารถเพาะปลูกจนผลผลิตงอกเงยอย่างงอกงาม แล้วเขาก็จะได้ใช้จ่ายมันเป็นนะฟะเกาะฮ์แก่ตนเองและครอบครัว และเป็นเศาะดะเกาะฮ์แก่ผู้ที่คู่ควรได้รับ ตราบที่เขายังใช้จ่ายมันในหนทางของพระองค์ การทดแทนอย่างดีและเพิ่มพูนก็จะยังเกิดขึ้นกับเขา “และพระองค์นั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพ” 

ขอต่ออัลลอฮ์โปรดให้เราได้รับริซกีที่ดีงาม เพื่อที่เราจะได้ใช้จ่ายอย่างดีงามในหนทางของพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะได้ทดแทนให้เราอย่างดีงาม ขอให้เรามั่นคงในการใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ตราบจนริซกีสุดท้ายที่ถูกบันทึกให้แก่เราด้วยเถิด อามีน

#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment