Skip links

ชัยฏอนนั้นจะข่มขู่พวกเราด้วยความยากจน 

ชัยฏอนนั้นจะข่มขู่พวกเราด้วยความยากจน 

มีรายงานว่าอัลหะสัน อัลบัศรี ได้กล่าวว่า “ฉันได้อ่านพบในอัลกุรอาน 90 ตำแหน่งที่ระบุว่าอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดริซกีและรับประกันมันสำหรับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายของพระองค์ และฉันได้พบว่ามีเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้นที่อัลลอฮ์ตรัสว่า “ชัยฏอนนั้นจะสัญญา (ข่มขู่) กับพวกเจ้าด้วยความยากจน…” (ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 268 อัลบะเกาะเราะฮ์) แต่เรากลับสงสัยในดำรัสของผู้ทรงสัตย์จริงที่ได้ตรัสไว้ถึง 90 ตำแหน่ง แล้วหันไปเชื่อคำขู่ของจอมหลอกลวงที่ปรากฏเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น”

เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอาน เมื่อเราทบทวนอัลกุรอานเราก็จะพบว่าชัยฏอนนั้นจะหลอกให้เราแสวงหารายได้ที่หะรอมและใช้มันไปในทางหะรอม แต่เมื่อใดที่เราจะจ่ายออกไปในหนทางที่หะลาลมันก็จะข่มขู่เราด้วยความยากจน ยิ่งหากเป็นการบริจาคมันก็จะทำให้เราคิดแล้วคิดอีก ถ้าบริจาคตอนนี้จำนวนเท่านี้แล้ววันข้างหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะเอาเงินที่ไปจ่าย สุดท้ายเราก็จะไม่กล้าบริจาค 

ขณะเดียวกันเราก็จะได้พบเจอคำสอนมากมายที่ให้เราแสวงหารายได้ที่หะลาลและใช้จ่ายในหนทางที่หะลาล และส่งเสริมให้เรามีความใจบุญโดยไม่ต้องกังวลเรื่องริซกีเพราะอัลลอฮ์จะชดเชยให้อย่างแน่นอน แถมพระองค์ยังจะตอบรับและตอบแทนความใจบุญของเรา และยังอภัยโทษให้แก่เราอีกด้วย

ฉะนั้นจงเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์แล้วผินหลังจากการข่มขู่ของชัยฏอนเถิด

#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment