Skip links

ศรัทธาชนทั้งหลาย ! จงบริจาคเมื่อยังมีโอกาส

ศรัทธาชนทั้งหลาย ! จงบริจาคเมื่อยังมีโอกาส

อัลลอฮ์ตรัสว่า

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‎﴿٢٥٤﴾

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมา (วันกิยามะฮ์) ซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขาย และไม่มีการเป็นมิตร และไม่มีชะฟาอะฮ์ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือ พวกที่อธรรม (แก่ตัวเอง)(อัลบะเกาะเราะฮ์ อายะฮ์ที่ 254)

คำสั่งสั้นๆ ที่กระตุ้นเตือนผู้ศรัทธาให้จ่ายออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ โดยพระองค์เน้นย้ำกับเราว่า

1.พระองค์คือผู้ประทานริซกีให้แก่เราทั้งหมด ทุกอย่างที่เราหามาได้ล้วนมาจากการอนุมัติของพระองค์

2.พระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้เราบริจาคจนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นซะกาตหรือเศาะดะเกาะฮ์ พระองค์ขอให้เราจ่ายแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น บางส่วนจากที่พระองค์ให้เรามานั่นล่ะ

3.พระองค์แจ้งเราว่าการบริจาคที่จะยังประโยชน์แก่เรานั้นคือสิ่งที่เราได้ฉวยโอกาสกระทำมันไว้ในชีวิตโลกนี้เท่านั้น ยามใดที่วิญญาณของเราได้จากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่สามารถกระทำความดีใดๆ ได้อีก (แม้จะยังพอหวังใจได้ว่าจะมีคนที่รักเราบริจาคโดยเจตนามอบผลบุญให้แก่เรา แต่ทำเพื่อตัวเองเอาไว้ก่อนก็ย่อมวางใจได้มากกว่า) เพราะเมื่อวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือวันแห่งการตอบแทนเท่านั้น ไม่มีการงานใดๆ จะถูกกระทำเพิ่มได้อีกแล้ว

4.พระองค์แจ้งว่าในวันนั้นจะไม่มีการซื้อขายใดๆ เพื่อไถ่ตัวเองจากการลงโทษของอัลลอฮ์ ไม่มีการเป็นมิตรที่จะช่วยเหลือกันได้ ไม่มีการชะฟาอะฮ์ให้ลดโทษหรือพ้นโทษไปได้เว้นแต่อัลลอฮ์จะอนุมัติ

ฉะนั้นโอกาสที่เราต้องคว้าไว้คือตอนนี้ ! ในชีวิตนี้เท่านั้น ! มีน้อยบริจาคน้อย มีมากบริจาคมาก ตามกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัยของเราในวันกิยามะฮ์ 

#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment