Skip links

บรรดาผู้ยำเกรงจะให้ทานแก่ทั้งผู้เอ่ยขอและไม่เอ่ยขอ

บรรดาผู้ยำเกรงจะให้ทานแก่ทั้งผู้เอ่ยขอและไม่เอ่ยขอ

ในซูเราะฮ์อัซซาริยาตอัลลอฮ์ได้ชื่นชมบรรดาผู้ยำเกรง (มุตตะกีน) โดยกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติในดุนยาอันเป็นสาเหตุให้เขาได้รับการตอบแทนเป็นสวนสวรรค์อันสถาพร ซึ่งหนึ่งในการงานที่ถูกเอ่ยถึงคือการบริจาค

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)

ความว่า “และในทรัพย์สมบัติของพวกเขาได้จัดไว้เป็นส่วนสำหรับผู้เอ่ยขอ และผู้ไม่เอ่ยขอ” (อัซซาริยาต อายะฮฺที่ 19) 

โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเรามักรู้สึกสบายใจที่จะให้เมื่อเป็นความสมัครใจของเราเอง แต่เรามักอึดอัดใจเมื่อถูกเอ่ยขอเพราะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกมัดมือชก ถูกบีบบังคับว่าต้องให้ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนใจไม้ไส้ระกำ

อิสลามหาได้ปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้ แต่อัลลอฮ์ต้องการยกระดับจิตใจของบ่าวผู้ศรัทธาให้สูงส่งและบริสุทธิ์กว่าคนทั่วไป พระองค์จึงกำหนดไว้ให้มีทานภาคบังคับ (ซะกาต) และทานภาคอาสา (เศาะดะเกาะฮ์) 

ซึ่งซะกาตนั้นต่อให้ไม่ชอบใจเพราะกำลังถูกบีบให้ต้องสละในปริมาณที่แน่นอนสำหรับซะกาตแต่ละประเภท แต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นบัญชาของอัลลอฮ์และเราศรัทธาว่ามันย่อมดีทั้งกับตัวเราและมนุษยชาติโดยรวม

ส่วนเศาะดะเกาะฮ์นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมาย อยากให้เมื่อไหร่ จำนวนเท่าไหร่ ให้แก่ใครก็ย่อมได้ เพื่อให้เราสบายใจที่จะให้โดยหวังว่ามันจะทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าของเรามากขึ้น

ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นซะกาตหรือเศาะดะเกาะฮ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เอ่ยขอหรือไม่ได้เอ่ยขอ ล้วนเป็นรูปแบบการบริจาคของเหล่าผู้ยำเกรงทั้งนั้น เรามีหน้าที่ฝึกฝนและยกระดับจิตใจเราให้สบายใจกับการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นหนึ่งในการงานที่ทำให้อัลลอฮ์เมตตาและนำเราเข้าสู่สวรรค์อันบรมสุขของพระองค์ อามีน

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment