Skip links

8 ความจริงหนี้สินคนไทย 

8 ความจริงหนี้สินคนไทย 

1.ผู้ให้บริการทางการเงินบางส่วน ให้ข้อมูลผิดๆ เพื่อทำยอดปล่อยสินเชื่อ

2.เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตตั้งแต่อายุน้อย 

3.ก่อหนี้สูงกว่าเงินเดือน 10-25 เท่า

4.มักผ่อนชำระขั้นต่ำ

5.ร้อยละ 25 ของผู้มีอายุ 60 ปี (วันเกษียณ) ยังผ่อนชำระหนี้ไม่หมด เป็นหนี้เฉลี่ย 415,000 บาท

6.แม้ขายทรัพย์ทอดตลาดก็ยังปิดหนี้ได้ไม่หมด

7.ร้อยละ 62 ของครัวเรือน มีเงินออมไม่พอกรณีเผื่อฉุกเฉิน 

8.ร้อยละ 42 เป็นหนี้นอกระบบเฉลี่ยคนละ 54,300 บาท

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แบงก์ชาติเตรียมประสานกับกระทรวงการคลัง  เพื่อแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล พร้อมคัดเลือกผู้ให้บริการทางการเงิน ที่มีมาตรฐานปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เข้าทดสอบระบบปล่อยสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงผู้กู้ เพื่อลดปัญหาหนี้ให้ประชาชน

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เราทำธุรกิจด้วยอมานะฮฺ ความซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีหลอกลวงให้ใครสร้างหนี้เพียงเพราะอยากได้ยอดสินเชื่ออย่างแน่นอน สนใจติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างของภาพปกได้เลยครับ

#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment