Skip links

ปันผล-ผลตอบแทนเงินฝากปี 65

ปันผล-ผลตอบแทนเงินฝากปี 65

จบลงไปแล้วสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2565 ของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นไฮไลต์ของการประชุมในแต่ละปีนอกจากช่วงจับฉลากก็คือผลประกอบการว่าบวกหรือลบ กำไรหรือขาดทุน คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ปันผลจะมีหรือไม่ ถ้ามีได้เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อทุนต่อปี

แอดมินขอสรุปให้นะครับ

– ผลการดำเนินงานปีนี้มีกำไรสุทธิคงเหลือสำหรับปันส่วนจำนวน 1,065,797 บาท

– มีทุนเรือนหุ้น (บัญชีเงินฝากมุชารอกะฮฺ) จำนวน 19,486,870 บาท

– ตามระเบียบสหกรณ์กำหนดให้ปันส่วนให้สมาชิก 60% : สหกรณ์ 40%

– จะได้เงินปันผลให้สมาชิกคิดเป็นจำนวนเงิน 639,478 บาท

– ทุนสำรองของสหกรณ์คิดเป็นจำนวนเงิน 426,319 บาท

– เอาเงินปันผลหารด้วยทุนเรือนหุ้นเพื่อหาอัตราปันผลต่อปีจะได้ (639,478 ÷ 19,486,870) x 100 = 3.28%

หมายเหตุ

1.เงินปันผลจะจ่ายปีละ 1 ครั้ง โดยจะเข้าบัญชีวาดิอะฮฺ (รักษาทรัพย์) ของสมาชิก

2.สำหรับเงินลงทุนที่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ก็จะถูกคิดคำนวณลดหลั่นตามสัดส่วนเพื่อความยุติธรรม เงินที่เพิ่งเข้ามา 1 เดือนก่อนปิดงบปี ไม่ควรได้ปันผลเท่าเงินที่อยู่มา 12 เดือนจริงไหมครับ?

สำหรับบัญชีเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน) กำไรที่ได้จะถูกแบ่งให้สมาชิกโดยเรียกว่า “ผลตอบแทนเงินฝาก” (เทียบกับบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์) ซึ่งในปีนี้สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺได้จ่ายผลตอบแทนครั้งที่ 1 ไปแล้ว 1.06% ยังเหลืออีก 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขรวมทั้ง 2 ครั้งโดยประมาณการน่าจะใกล้เคียงกับปี 64 ที่ 1.82%

**(เพิ่งจ่ายผลตอบแทนเพียง 1 งวด ยังเหลืออีก 1 งวด เมื่อรวมทั้ง 2 งวดแล้วตัวเลขโดยประมาณการน่าจะใกล้เคียงกับปี 63-64)

ลองเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

– เงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 0.92% 

– เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 0.43% 

– ตราสารสุกูก ผลประกอบการปีนี้ ติดลบ 6.87% 

ตัวอย่าง อะฟีฟมีบัญชีเงินฝากมุชารอกะฮฺ 100,000 บาท 

จะได้เงินปันผล 100,000 x 3.28% = 3,280 บาท

อยากได้ปันผลดีกว่านี้ทำอย่างไร? 

1.ขอดุอาอ์ให้ผลประกอบการดีขึ้น 

2.ใช้สินเชื่อมากขึ้นหรือชวนคนมาใช้สินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพราะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นประเภทสินเชื่อที่สหกรณ์จะได้กำไรมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่น win win ทุกฝ่าย

3.มีวินัยในการชำระหนี้เพื่อสหกรณ์จะได้ไม่ต้องสำรองหนี้สงสัยจะสูญ กำไรสุทธิจะได้มีมากขึ้น นำไปสู่ปันผลที่มากขึ้นนั่นเอง

สำหรับคนที่ชอบการลงทุนที่เรียบง่าย ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนไม่ขี้เหร่ ที่สำคัญได้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และเหนือสิ่งอื่นใดคือรับประกันความหะลาลของธุรกรรมต่างๆ ขอเชิญเป็นสมาชิกกับเรา #สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment