ฮัจญฺ ฮ.ศ.1441 / ปี 2563

เปิดรับแล้วฮัจญฺ ปี 2563  เดินทางไปกับลุ่มอัตตาอิบูน ร่วมกับสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ แบะ White Channel