Skip links

เปิดเทอมอีกแล้ว ค่าเทอมยังไม่มี หาจากไหนดีนะ ?

เปิดเทอมอีกแล้ว ค่าเทอมยังไม่มี หาจากไหนดีนะ ?

และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษา 1/2566 ผู้ปกครองหลายคนเริ่มกุมขมับเพราะค่าใช้จ่ายที่จะมาในช่วงนี้ ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้สำรวจความเห็น “ประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม”จากกลุ่มตัวอย่าง 1,230 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีบุตร 1- 2 คน พบว่า ปีนี้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน แบบเรียนและชุดนักเรียน เฉลี่ย 19,507.33 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 6.6% จากปี 62 ที่อยู่ 18,299.94 บาทต่อคน

ตีกลมๆ คือคนละ 20,000 บาท ! นั่นมากกว่าเงินเดือนใครหลายๆ คนเสียอีก !

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็รประจำอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าถ้าเราวางแผนให้ดี บริหารจัดการให้ดีเราก็ผ่านมันไปได้ทุกครั้งไป แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1.กลุ่มที่ออมล่วงหน้าไว้แล้ว จะทยอยออมเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน หรือออมแต่ละเดือนไม่เท่ากัน หรือออมด้วยเงินพิเศษต่างๆ ก็ว่ากันไป วิธีนี้ถ้าทำได้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

2.กลุ่มที่ไม่ได้ออมไว้ล่วงหน้า กลุ่มนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างเราขอไม่กล่าวถึง แต่ถ้าแบ่งทางออกของกลุ่มนี้น่าจะแบ่งได้เป็น 

2.1 เจรจากับโรงเรียน ทราบว่าหลายโรงเรียนมีตัวเลือกผ่อนชำระค่าเทอมได้ จากที่ต้องจ่ายทีเดียว 15,000 บาท ก็แบ่งจ่ายเดือนละ 3,000 บาท 5 เดือนก็จบภาคการศึกษาพอดี

2.2 เอาของมีค่าไปขายซึ่งมักจะได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นยิ่งผู้ซื้อรู้ว่าเราร้อนเงินก็ยิ่งหาทางกดราคา หรือเอาไปจำนำดังที่เราเห็นกันประจำก็ต้องเจอกับดอกเบี้ยและหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปไถ่ของที่จำนำไว้อีกเลย

2.3 ยืมคนรู้จักหรือเจ้าหนี้นอกระบบ ดีหน่อยก็ไม่คิดดอกเบี้ย แย่สุดก็เจอระบบดอกลอย ส่งจนลูกเรียนจบต้นยังไม่ลดเพราะได้แต่ขัดดอกไปเรื่อย

2.4 ตัวเลือกสุดท้ายที่ขอแยกออกมานั่นคือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺนั่นคือเงินยืมก็อรฎุนหะสันเพื่อการศึกษา เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก ยืมเท่าไหร่จ่ายคืนเท่านั้น สูงสุด 5 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทยอยผ่อนชำระได้ในกรอบเวลา 1 ปี จ่ายครบแล้วใช้สิทธิ์ต่อได้เรื่อยๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับการศึกษาและเราไม่ปรารถนาให้พี่น้องต้องไปข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างของภาพหน้าปกหรือสแกน QR Code เพื่อเพิ่มไลน์ของสหกรณ์เป็นเพื่อนได้เลยครับ

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment