Skip links

อุมเราะฮฺ เมษายน 2563

 • อุมเราะฮุที่เน้นอิบาดะฮ ความเข้าใจ และความอบอุ่นเป็นพี่น้อง
 • ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 14 เมษายน 63
 • 1 ศุกร์ ที่มะดีนะฮ & 1 ศุกร์ ที่มักกะห์
 • นำโดยนักวิชาการจากบอร์ดชะรีอะฮฺไวท์แชนแนล
 • มะดีนะฮฺ พักโรงแม Gloria Al Fairouz ใกล้มัสยิดนบี (หรือเทียบเท่า)
 • มักกะห์ พักโรงแรม Retaj Albayt ตึกหอนาฬิกา (หรือเทียบเท่า)
 • มุสลิมะฮต้องมีมะฮฺรอม / มีอบรมเพื่อความเข้าใจก่อนเดินทาง
 • เพียงท่านละ 69,000 บาท (จากปกติ 72,000 บาท) มัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • รับเพียง 40 ท่าน เท่านั้น
  ติดต่อคุณดิศร์ : 065-757-6115
  LINE:086-312-1506
  Facebook: อัตตาอิบูน ฮัจญและอุมเราะฮ
  ** รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้ White Channel และ องค์กรทำงานศาสนา **