รับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดดังภาพ และในใบโครงการด้านล่างครับ

 

แบ่งปัน