รับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดดังภาพ และในใบโครงการด้านล่างครับ

 

  1. หอพักสุเหร่าเขียว
    ตำบลละหาร
    อำเภอบางบัวทอง
    จังหวัดนนทบุรี
    111110

Comments are closed.