Skip links

โครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 (ทำกุรบานช่วงอีดิลอัฎฮา)

ภาพการดำเนินการโครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 ที่ผ่านมา

เปิดรับแล้ววันนี้ โครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 (ทำกุรบานช่วงอีดิลอัฎฮา)

  • มีทั้งแบบชำระครั้งเดียว และแบบผ่อนชำระ
  • แพะหรือแกะ ตัวละ 6,000 บาท วัวส่วนละ 4,500 บาท
  • ผู้ทำกุรบานจะได้รับเนื้อ 5 ก.ก. ต่อส่วนที่ทำ และมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่าน
  • มีบริการแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิได้รับ รวมถึงพี่น้องในเรือนจำ และพีน้องในต่างประเทศ

– เปิดรับวันนี้ ถึง 30 ก.ค. 63

สมัครออนไลน์ง่าย ๆ

Leave a comment