Skip links

มะฮัรที่ท่านนบีมอบให้แก่ภริยา คิดเป็นเงินกี่บาทกันนะ ?

มะฮัรที่ท่านนบีมอบให้แก่ภริยา คิดเป็นเงินกี่บาทกันนะ ?

ตามสุนนะฮ์แล้วส่งเสริมให้ไม่เรียกมะฮัร (ทรัพย์ที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาว) มากจนเกินไป ตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “การนิกาห์ที่ดีที่สุด คือนิกาห์ที่ง่ายที่สุด” บันทึกโดยอิบนุหิบบาน, อัลอัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีห์

และท่านนบีได้กล่าวในหะดีษอีกบทว่า “สินสอดที่ดีที่สุดคือสินสอดที่ง่ายที่สุด” บันทึกโดยอัลหากิมและอัลบัยฮะกีย์, อัลอัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีห์

และมีรายงานว่าท่านนบีได้มอบมะฮัร 500 ดิรฮัม (เหรียญเงินในสมัยนั้น) แก่บรรดาภริยาของท่าน และมะฮัรของบรรดาลูกสาวของท่านนบีคือ 400 ดิรฮัม 

นักนิติศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่า “ส่งเสริมให้มะฮัรนั้นไม่เกินกว่าจำนวนดังกล่าว” อันนะวะวีย์ กล่าวว่า “การที่มะฮัรไม่เกิน 500 ดิรฮัมนั้นถือเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริม เนื่องจากรายงานของอาอิชะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ที่ระบุถึงจำนวนดังกล่าวว่าเป็นมะฮัรของบรรดาภริยาของท่านนบี

เราเคยอ้างถึงก่อนหน้านี้ว่า 1 ดีนารเท่ากับ 12 ดิรฮัม 

1 ดีนารเท่ากับทองคำน้ำหนัก 4.25 กรัม 

ราคาทองคำ 1 กรัม เท่ากับ 2,091 บาท 

1 ดีนาร จึงเท่ากับ 8,886.75 บาท

1 ดิรฮัม จึงเท่ากับ 740.5625 บาท

ฉะนั้น 500 ดิรฮัมจึงมีมูลค่าเท่ากับ 370,281.25 บาท 

นี่คือมะฮัรที่ท่านนบีได้มอบให้แก่เหล่าภริยาของท่านเมื่อเทียบกับมูลค่าในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ชัยค์อิบนุบาซ ได้ให้ข้อสรุปในเรื่องนี้ไว้ว่า ชะรีอะฮ์ที่บริสุทธิ์ยิ่งมิได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของมะฮัรเอาไว้ แต่ปล่อยให้มนุษย์นั้นได้เลือกตามแต่จำนวนที่พวกเขาเห็นพ้องกันไม่ว่าจะน้อยหรือมาก อย่างไรก็ตามศาสนาก็ชอบให้เรียกมะฮัรไม่มากและให้การนิกาห์นั้นง่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนนิกาห์อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของบุรุษและสตรี

วัลลอฮุอะอฺลัม

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ

Leave a comment