มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

กิจกรรมมอบข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ปี ฮ.ศ. 1441
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ทั้งในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งในภาคอีสาน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ตอนล่าง

มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

รวมภาพกิจกรรมของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

2015-11-23AmanahGallery

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การจัดซื้อสินค้าเงินผ่อน (มุรอบาฮะฮฺ) แก่สมาชิกสหกรณ์

รวมภาพกิจกรรมของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ