รวมภาพกิจกรรมของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

2015-11-23AmanahGallery

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การจัดซื้อสินค้าเงินผ่อน (มุรอบาฮะฮฺ) แก่สมาชิกสหกรณ์

การแจกจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ และข้าวสารฟิดยะฮฺ

การเชือดและแจกจ่ายเนื้อกุรบาน

กรุณาใส่ความเห็น