มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

กิจกรรมมอบข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ปี ฮ.ศ. 1441
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ทั้งในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งในภาคอีสาน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ตอนล่าง

มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ

สหกรณ์อิสลามอมานะฮ์ จำกัด เปิดจำหน่ายข้าวสาร ฟิฏเราะฮ์ ฟิดยะฮ์ และ กัฟฟาเราะฮ์ สำหรับผู้ที่สนใจแล้ว….

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 59 หรือตรงกับวันที่ 25 เราะมะฎอน 1437

 •  ฟิฎเราะฮ์ – 1 ซออ์ เท่ากับ 3 กิโลกรัม
  • ข้าวหอมมะลิ ท่านละ 150 บาท
  • ข้าวเสาไห้ ท่านละ 100 บาท
 • ฟิดยะฮ์ – 2 มุด เท่ากับ 1.5 กิโลกรัม
  • ข้าวหอมมะลิ วันละ 75 บาท
  • ข้าวเสาไห้วันละ 50 บาท
 • กัฟฟาเราะฮ์ – 1.5 กิโลกรัม สำหรับ 60 วัน
  • ข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาท
  • ข้าวเสาไห้ท่านละ 3,000 บาท

โดยสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-427-1403 หรือ 02-731-7725 หรือ 091-5544252 / 091-5544254 Dist
พิเศษ เรามีบริการแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับให้กับท่าน