รวมภาพอบรมเพื่อก่อตั้งองค์กรการเงินพัฒนาสังคมฯ

raf1437
รวมภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อตั้งองค์ กรการเงินพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ดูได้จาก Link ด้านล่าง
https://amanahsaving.com/main/raf-1437/