บริการต่างๆ ของสหกรณ์

บริการด้านฝากและการลงทุน

หุ้นสมาชิกมุชารอกะฮฺ

เพื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์

เงินฝากวาดีอะฮฺ

เงินฝากรักษาทรัพย์

เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ

เพื่อการลงทุน

บริการด้านสินเชื่อ

มุรอบะฮะฮฺ

สินค้าเงินผ่อน

บริการพิเศษอื่นๆ

เช่น โครงการอุฎหิยะฮฺ เป็นต้น