เปิดรับมุฎอรอบะฮฺ 3 ปี อัลฟะลาหฺ

เปิดรับเงินฝากเพื่อการลงทุน มุฎอรอบะฮุ 3 ปี อัล-ฟะลาหุ เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เช่น เกษตร, ปศุสัตว์, ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสื่อสารและอื่น ๆ

เปิดรับมุฎอรอบะฮฺ 3 ปี อัลฟะลาหฺ