บริการด้านเงินฝากและการลงทุน

เงินฝากวาดีอะฮฺ (เงินฝากรักษาทรัพย์)

– สมาชิกนำเงินมาฝาก เพื่อให้สหกรณ์รักษาทรัพย์ให้

– สมาชิกจะฝากเงินหรือถอนเงิน เท่าใดก็ได้ และเมื่อใดก็ได้

– ผู้ฝากจะได้รับการประกันเงินฝากเต็มจำนวน

– ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เว้นแต่สหกรณ์ฯ ให้โดยเสน่หา

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝาก-ถอน เท่าไรก็ได้ตามสมาชิกต้องการ

***หากต้องการถอนยอดเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปกรุณาติดต่อสหกรณ์ก่อนล่วงหน้า

 

 

เงินฝากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

 

–  เงินฝากเพื่อสร้างวินัยในการออมเงินให้กับเยาวชนวัยเริ่มทำงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีโอกาสได้ไปทำอิบาดะฮฺที่สำคัญ

– ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท

– เมื่อผู้ฝากออมเงินได้ครบ 80 % ของค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺ ผู้ฝากจะได้รับสิทธิการยืมเงินเพื่อฮัจญฺ   หรืออุมเราะฮฺนั้นอีกไม่เกิน 20 %

– ผู้ฝากต้องฝากเงินครบอย่างน้อย 1 ปี จึงจะทำการถอนเงินหรือใช้สิทธิ์ในการยืมได้

– สมาชิกจะต้องผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี หลังจากกลับจากฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺ

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

  • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินในกรณีอื่นได้นอกจากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺเท่านั้น
  • ผลตอบแทนตามเงื่อนไขของเงินฝากวาดีอะฮฺของสหกรณ์

 

 

เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน)

เหมาะสำหรับเงินที่ไม่เบิกถอนบ่อย  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี มี 2 แบบได้แก่

มุฎอรอบะฮฺทั่วไป

– เป็นการให้บริการฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ

– เปิดบัญชีแรกเข้าขั้นต่ำ 5,000 บาท หากฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยฝากเมื่อใดก็ได้

– ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (คำนวณทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.) ในอัตราสมาชิก 70 : สหกรณ์ 30*

– การถอนเงินจะทำได้เมื่อยอดเงินฝากครบรอบ 1 ปี ของเงินฝากแต่ละครั้ง โดยยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะต่อการลงทุนโดยอัตโนมัติ

– กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย

 

 

 

มุฎอรอบะฮฺโครงการพิเศษ

– มีระยะเวลาการฝากที่แตกต่างจากเงินฝากมุฎอรอบะฮฺแบบทั่วไป

– ระยะเวลาการลงทุนและอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตามประกาศของสหกรณ์

– ไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าครบกำหนดของโครงการ

–  กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย