Skip links

บริการด้านเงินฝากและการลงทุน

เงินฝากมุชารอกะฮฺ  (เงินฝากหุ้นสมาชิก)  ภาคบังคับ

– เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

– ฝากขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท

– บัญชีนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ (เมื่อเป็นสมาชิก 1 ปีไปแล้ว)

– มีสิทธิ์ใช้สินเชื่อมุรอบาฮะฮฺ (ซื้อสินค้าเงินผ่อน) วงเงินสูงสุด 10 เท่าของเงินฝากหุ้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

– มีสิทธิ์ยืมเงินก็อรดุลฮะซัน (เงินยืมปลอดดอกเบี้ย) วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินฝากหุ้น แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

–  บัญชีนี้ไม่สามารถถอนเงินออกมาบางส่วนได้ ต้องปิดบัญชีและลาออกจากสมาชิก สามารถปิดได้ เมื่อครบ 1 ปีไปแล้ว

ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์/เปิดบัญชีหุ้น

 

 

เงินฝากวาดีอะฮฺ (เงินฝากรักษาทรัพย์) ภาคบังคับ

– สมาชิกนำเงินมาฝาก เพื่อให้สหกรณ์รักษาทรัพย์ให้

– สมาชิกจะฝากเงินหรือถอนเงิน เท่าใดก็ได้ และเมื่อใดก็ได้

– ผู้ฝากจะได้รับการประกันเงินฝากเต็มจำนวน

– ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เว้นแต่สหกรณ์ฯ ให้โดยเสน่หา

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝาก-ถอน เท่าไรก็ได้ตามสมาชิกต้องการ

– กรณีถอนยอดเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปกรุณาติดต่อสหกรณ์ก่อนล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วันทำการ

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญีเงินฝากวาดีอะฮฺ(รักษาทรัพย์)

 

 

เงินฝากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

 –  เงินฝากเพื่อสร้างวินัยในการออมเงินให้กับเยาวชนวัยเริ่มทำงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีโอกาสได้ไปทำอิบาดะฮฺที่สำคัญ

– ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท

– เมื่อผู้ฝากออมเงินได้ครบ 80 % ของค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺ ผู้ฝากจะได้รับสิทธิการยืมเงินเพื่อฮัจญฺ   หรืออุมเราะฮฺนั้นอีกไม่เกิน 20 %

– ผู้ฝากต้องฝากเงินครบอย่างน้อย 1 ปี จึงจะทำการถอนเงินหรือใช้สิทธิ์ในการยืมได้

– สมาชิกจะต้องผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี หลังจากกลับจากฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺ

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

  • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินในกรณีอื่นได้นอกจากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺเท่านั้น
  • ผลตอบแทนตามเงื่อนไขของเงินฝากวาดีอะฮฺของสหกรณ์

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺ 

 

เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน)

เหมาะสำหรับเงินที่ไม่เบิกถอนบ่อย  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี มี 2 แบบได้แก่

   มุฎอรอบะฮฺทั่วไป

– เป็นการให้บริการฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ

– เปิดบัญชีแรกเข้าขั้นต่ำ 5,000 บาท หากฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยฝากเมื่อใดก็ได้

– ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง ในอัตราสมาชิก 65 : สหกรณ์ 35* (คำนวณทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.ของทุกปี) 

– การถอนเงินจะทำได้เมื่อยอดเงินฝากครบรอบ 1 ปี ของเงินฝากแต่ละครั้ง โดยยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะต่อการลงทุนโดยอัตโนมัติ

– กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ(เพื่อการลงทุน)

  

 

  มุฎอรอบะฮฺโครงการพิเศษ

– มีระยะเวลาการฝากที่แตกต่างจากเงินฝากมุฎอรอบะฮฺแบบทั่วไป

– ระยะเวลาการลงทุนและอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตามประกาศของสหกรณ์

– ไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าครบกำหนดของโครงการ

–  กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน) โครงการพิเศษ

 

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ฯ