บริการต่างๆ ของสหกรณ์

บริการด้านฝากและการลงทุน

หุ้นสมาชิกมุชารอกะฮฺ
เพื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์
เงินฝากวาดีอะฮฺ
เงินฝากรักษาทรัพย์
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ
เพื่อการลงทุน

บริการด้านสินเชื่อ

มุรอบะฮะฮฺ
สินค้าเงินผ่อน
บริการพิเศษอื่นๆ
เช่น โครงการอุฎหิยะฮฺ เป็นต้น