บริการเงินฝาก
(มุชารอกะฮฺ
และวาดีอะฮฺ)

เป็นครอบครัวอมานะฮฺง่ายนิดเดียว มีขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2 บัญชี ได้แก่
1. บัญชีมุชารอกะฮฺ (เงินฝากหุ้นสมาชิก) ***จำเป็นต้องเปิด
เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ค่าธรรมเนียม 50 บาท ฝากขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท

 

 

 

 

 

 

2. บัญชีวาดีอะฮฺ (เงินฝากออมทรัพย์) ***จำเป็นต้องเปิด
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝาก-ถอน เท่าไรก็ได้ตามที่สมาชิกต้องการ
สมาชิกจะได้รับสมุดบัญชี 2 เล่ม ดังนี้

บัญชีมุชารอกะฮฺ (เงินฝากหุ้นสมาชิก) บัญชีวาดีอะฮฺ (เงินฝากออมทรัพย์)