เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ

 

 

ดูแลทรัพย์สินยังไงให้งอกเงยอย่างมีบะรอกะฮฺ

 

มาร่วมลงทุนมุฎอรอบะฮฺกับเราสิครับ
กองทุนมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี “ อัล-ฟัตฮฺ ”

 

โดยสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ เกษตรและปศุสัตว์
และต่อยอดทางธุรกิจของพี่น้องมุสลิมให้ห่างไกลจากดอกเบี้ย
ได้ทั้งผลตอบแทน และช่วยเหลือธุรกิจมุสลิม

 

หน่วยลงทุนละ 5,000 บาท
ระยะเวลาการฝาก 2 ปี
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณ 6-8 %
ต่อระยะเวลาโครงการ 2 ปี
อัตราผลตอบแทน 70 : 30 (ผู้ฝาก:สหกรณ์)
คำนวณและจ่ายผลตอบแทน ทุก 6 เดือน

……………………………………………
เปิดรับ ตั้งแต่วันที่
15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 เท่านั้น

 

สนใจสอบถาม
โทร 0-2731-7725, 091-5544-254 หรือ
Facebook และ ไลน์ สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
เราพร้อมดูแลทรัพย์สินของท่าน ด้วยกับอมานะฮฺของเรา

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ

==========================================

***การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
และหวังในความเมตตาจากพระองค์
ให้การดำเนินธุรกิจของกองทุนนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี***