โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438

 

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด

เปิดช่องทางให้ทุกท่าน

เริ่มฝากเงินสะสมเพื่อกุรบ่านกับเรา

 

วัว ส่วนละ 4,500 บาท

 

แพะหรือแกะ ตัวละ 6,000 บาท

 

** ราคานี้เป็นราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

** อัตราเงินสะสม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เริ่มฝาก

 

 

***ปีนี้!!! สหกรณ์ไม่เปิดให้บริการเงินยืมเพื่อกุรบ่าน

==========================================

 

สนใจฝากเงินสะสมเพื่อทำกุรบ่าน

ติดต่อ

 

081-427-1403 ,  02-731-7725

091-554-4254 ,  091-554-4253