เงินฝากเพื่อการลงทุน อัล-ฟะลาหฺ 3 ปี

 

 

สมัยนี้ เก็บเงินนิ่งๆในบัญชีก็มีแต่ถดถอย

 

แต่เงินไม่เกิดประโยชน์ ดอกเบี้ยก็เอามาใช้ไม่ได้
เปลี่ยนให้เงินช่วยทำงานให้คุณ
ด้วยการลงทุนกับสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺเถอะครับ

 

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
เปิดรับเงินฝากเพื่อการลงทุน
มุฎอรอบะฮฺ 3 ปี อัลฟะลาหฺ

 

เพื่อนำเงินไปดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น เกษตรและปศุสัตว์
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

 

ฝากเพื่อการลงทุน เริ่มต้น 5,000 บาท
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับทั้งสิ้น ประมาณ 12-15 %
ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปี

 

จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
คำนวณและจ่ายผลตอบแทน ทุกสิ้นเดือน
มิถุนายน และ ธันวาคม
อัตราผลตอบแทน 70 : 30 (ผู้ฝาก:สหกรณ์)

……………………………………………
เปิดรับถึง 31 มีนานี้ เท่านั้น!!!

 

การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
และหวังในความเมตตาจากพระองค์
ให้การดำเนินธุรกิจของกองทุนนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

==========================================

 

สนใจติดต่อ
โทร 0-2731-7725, 091-5544-254 หรือ
Facebook และ ไลน์ สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

 

เราพร้อมดูแลทรัพย์สินของท่าน ด้วยกับอมานะฮฺของเรา
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ
เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ