บริการของเรา

ธุรกรรมทางการเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
บริการเงินฝาก (มุชารอกะฮฺและวาดีอะฮฺ)
บริการเงินฝากเพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ)
บริการด้านสินเชื่อ (มุรอบาฮะฮฺ)
บริการพิเศษอื่นๆ

โครงการของสหกรณ์ฯ

โครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ดำเนินการ
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
ตารางวงเงินการออมโครงการเงินสะสมกุรบาน ใบสมัครโครงการเงินสะสมเพื่อกุรบาน   สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ...
อ่านต่อ
เงินฝากเพื่อการลงทุน อัล-ฟะลาหฺ 3 ปี
เงินฝากเพื่อการลงทุน อัล-ฟะลาหฺ 3 ปี
  หนังสือชี้ชวนโครงการ อัล-ฟะลาหฺ ม.ค....
อ่านต่อ
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
กุรบ่าน... ทำได้หลายครั้งในชีวิต มาร่วมทำกุรบ่านกับเราสิครับ กุรบ่านแพะ...
อ่านต่อ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
  รายละเอียดโครงการเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี...
อ่านต่อ
ผลตอบเเทนมุฎอรอบะฮฺทั่วไป ธ.ค. 59
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
โครงการเงินสะสมเพื่อกุรบ่าน ฮ.ศ.1438
ตารางวงเงินการออมโครงการเงินสะสมกุรบาน ใบสมัครโครงการเงินสะสมเพื่อกุรบาน   สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด...
อ่านต่อ
เงินฝากเพื่อการลงทุน อัล-ฟะลาหฺ 3 ปี
เงินฝากเพื่อการลงทุน อัล-ฟะลาหฺ 3 ปี
  หนังสือชี้ชวนโครงการ อัล-ฟะลาหฺ ม.ค. 60...
อ่านต่อ
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺทุกท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20...
อ่านต่อ
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
โครงการอัล-อุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน) ฮ.ศ.1437
กุรบ่าน... ทำได้หลายครั้งในชีวิต มาร่วมทำกุรบ่านกับเราสิครับ กุรบ่านแพะ ตัวละ...
อ่านต่อ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัลฟัตฮฺ
  รายละเอียดโครงการเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ 2 ปี อัล-ฟัตฮฺ...
อ่านต่อ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ
สหกรณ์อิสลามอมานะฮ์ จำกัด เปิดจำหน่ายข้าวสาร ฟิฏเราะฮ์ ฟิดยะฮ์...
อ่านต่อ

หน้าแรก